Đồ chơi kích dục hậu môn vòng kéo bìu tinh hoàn

1.350.000

Đồ chơi kích dục hậu môn vòng kéo bìu tinh hoàn
Kích thước : bóng 3.8cm, vòng 4.0cm và 4.5cm
Trọng lượng :500grams