Dụng cụ mở rộng kích dục niệu quản rỗng

450.000

Dụng cụ mở rộng kích dục niệu quản rỗng

Chiều dài 7.5cm x 0.9cm