Dụng cụ thông kích dục niệu quản ống rỗng

850.000

Dụng cụ thông kích dục niệu quản ổng rỗng

Chiều dài 18cm đường kính lớn nhất 1.0cm đường kính nhỏ nhất 0.8cm
Trọng lượng 200grams