Đồ dùng kích dục thông niệu đạo nam

490.000

Đồ dùng kích dục thông niệu đạo nam

Chất liệu thép y tế

Hình thức ống rỗng thông

Chiều dài 8.5cm  đường kính 0.8cm
Trong lượng : 60 grams