Ống thông niệu quản nam giới thép y tế đặc 100%

490.000

Ống thông niệu quản nam giới thép y tế đặc 100%

Chiều dài 24cm x 0.5cm và 24cm x 0.8cm